Cursusaanbod 2019-2020

Cursuscentrum

Naast directe leerlingbegeleiding verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2 ook presentaties, workshops en cursussen. Het cursusaanbod is gericht op problematiek die gerelateerd is aan TOS (Taal Ontwikkelings Stoornis) en auditieve beperkingen en is geschikt voor iedereen die met kinderen met communicatieve en/of auditieve beperkingen werkt.

Voor het werken met leerlingen met cluster 2 problematiek is het belangrijk kennis te hebben van:
•  Theorie van de spraak-/taalontwikkeling
•  (Didactische) aanpassingen
•  Specifieke materialen
•  Laatste inzichten rondom taalontwikkeling

In de workshop ‘Ervaar TOS’  ervaart u door het uitvoeren van diverse opdrachten hoe het is om TOS te hebben. Deze workshop is voor iedereen te volgen.

Meer verdieping vindt u in de cursus ‘TOS in het primair onderwijs. Deze cursus bestaat uit verschillende modules die jaarlijks worden gegeven op onze Ambulante Dienst.  Voor het volgen van de andere keuzemodules is deze basismodule verplicht. De aanvullende modules kunt u zelf kiezen.

 • Basismodule: Theorie over de spraak- taal ontwikkeling
 • Aanvullende modules:
  • Luisterproblemen
  • Woordenschat
  • Meertaligheid
  • Voorschotbenadering en Connect Klanken en Letters
  • Effectievere vragen stellen aan taalzwakke kinderen
  • Materialenmarkt
  • Zinsbouw in kleuren (Kleurengrammatica)
  • Begrijpend lezen bij leerlingen met TOS

 

Na afloop van de basismodule TOS in het primair onderwijs:
•  weet u het verschil tussen een normale taalontwikkeling, een blootstellingsachterstand en een taalontwikkelingsstoornis;
•  heeft u inzicht in de deelaspecten van de spraaktaalontwikkeling;
•  heeft u enige kennis van de basisaanpak voor cluster 2 leerlingen.

De cursus wordt gegeven in het cursuslokaal van de Ambulante Dienst in Amsterdam. U kunt zich hier individueel voor inschrijven. Heeft u de basismodule al op een ander moment gevolgd, dan kunt u zich ook alleen inschrijven voor de keuzemodules.

Voor de begeleiding van SH leerlingen bieden wij jaarlijks de presentatie ‘Begeleiding van een slechthorende leerling in de klas’ aan op onze Ambulante Dienst.

Onder aan deze pagina kunt u zich inschrijven voor de cursussen.

Presentaties op locatie

Lees meer
Brochures
Contact

Stichting VierTaal Ambulante Dienst PO 
A. Roozendaalschool
Jan Tooropstraat 13
1062 BK Amsterdam
tel. 020 669 81 47
cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

Cursusaanbod 2019-2020

Cursusaanbod Stichting VierTaal

Stichting VierTaal biedt in alle regio's diverse cursussen en workshops aan. Meer weten over het volledige aanbod? Kijk dan op de website van VierTaal

Cursusaanbod VierTaal