Cursusaanbod 2020-2021

Cursuscentrum

Naast directe leerlingbegeleiding verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2 ook presentaties, workshops en cursussen. Via onze workshops willen wij onze kennis en ervaring delen met onderwijsprofessionals die werken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorende leerlingen (SH),  zodat de kennis en vaardigheden worden versterkt.
Wij bieden deze individuele cursussen TOS en SH en de materialenmarkt kosteloos aan voor leerkrachten, rt-ers, onderwijsondersteunders en ib-ers die begeleid worden vanuit VierTaal. Voor andere geïnteresseerden zijn de kosten € 60 per losse module, compleet € 300.

TOS Startmodule 

De startmodule bestaat uit het volgende drieluik:

1.1. Ervaar TOS (gecanceld)
1.2  De theorie van de Spraaktaalontwikkeling wordt een ONLINE LES
1.3  Communicatief redzamer wordt een ONLINE LES

Met dit drieluik trachten we de leerkracht een brede kijk op TOS mee te geven. De leerkracht ervaart wat TOS inhoudt, de leerkracht krijgt kennis over TOS en de leerkracht weet hoe te handelen bij een leerling met TOS.

Normaal gesproken is de gehele startmodule verplicht, voordat een verdiepingscursus kan worden gevolgd. Vanwege de COVID-19 maatregelen kunnen wij helaas voorlopig geen Ervaar TOS aanbieden. Daarom is er besloten dit jaar alleen de startmodule 1.2 De theorie van de Spraaktaalontwikkeling verplicht te stellen. Deze module zal online gegeven worden.

Verdiepingscursussen

2.   Luisterproblemen (AVP) ONLINE
3.   
Woordenschat (heeft dit schooljaar al plaatsgevonden)
4.   Woordvindingsproblemen ONLINE
5.   Meertaligheid, bijzonder gewoon! E-Learning en een ONLINE les
6.   Zinsbouw in kleuren (kleurengrammatica) ONLINE
7.   Voorschotbenadering en Connect Klanken en Letters E-Learning met huiswerkopdrachten en een afsluitende online bijeenkomst.
8.   Effectievere vragen stellen aan taalzwakke kinderen (gecanceld)
9.   Begrijpend lezen E Learning (zelf bepalen wanneer je studeert)

Materialenmarkt

Op deze markt kun je kennis maken met verschillende materialen. Je kunt de materialen zelf bekijken. Ook zijn er verschillende ambulant begeleiders waarmee u in gesprek kunt gaan.

Belangrijk: voor het bezoeken van de materialenmarkt, hoeft u niet verplicht de startmodule gevolgd te hebben.

Na afloop van de materialenmarkt heeft u:

  • een idee met welke materialen/methodieken u het beste een kind met TOS kan begeleiden
  • per probleemgebied veel materialen gezien en er uitleg bij gekregen
  • verschillende materialen uitgeprobeerd
  • ideeën opgedaan om direct toe te passen tijdens de begeleiding in de klas.

De materialenmarkt zal niet plaatsvinden in schooljaar 2020-2021

SH (Slechthorend) 

Wij bieden in samenwerking met Kentalis de module “Begeleiding SH leerling in de klas” aan (zie ook onze SH flyer).

Helaas is deze module dit schooljaar gecanceld.

De cursussen worden online gegeven. U kunt zich hier individueel voor inschrijven. Voor meer informatie over onze individuele cursussen en onze teamcursussen verwijzen wij u naar onze brochure cursusaanbod 2020-2021.

Let op! Voor het annuleren van deelname minder dan 24 uur voor aanvang van de cursus berekenen we een bedrag van € 25. Ook bij gratis aangeboden cursussen.

COVID-19

Ons fysieke cursuscentrum is gesloten. De cursussen worden alleen online aangeboden. 

 

* de website is geoptimaliseerd voor gebruik op een pc of mac.  Wij raden u aan bij het inschrijven gebruik te maken van deze devices.

Contact

Cursuscentrum Stichting VierTaal Ambulante Dienst PO
tel. 020 669 81 47
cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

contactformulier

Cursusaanbod 2020-2021

Cursusaanbod Stichting VierTaal

Stichting VierTaal biedt in alle regio's diverse cursussen en workshops aan. Meer weten over het volledige aanbod? Kijk dan op de website van VierTaal

Cursusaanbod VierTaal