Cursusaanbod

Cursuscentrum

Naast directe leerlingbegeleiding verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2 ook presentaties, workshops en cursussen. Via onze workshops willen wij onze kennis en ervaring delen met onderwijsprofessionals die werken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorende leerlingen (SH),  zodat de kennis en vaardigheden worden versterkt.
Wij bieden deze individuele cursussen TOS en SH en de materialenmarkt kosteloos aan voor leerkrachten, rt-ers, onderwijsondersteunders en ib-ers die begeleid worden vanuit VierTaal. Voor andere geïnteresseerden zijn de kosten € 60 per losse module, compleet € 300.

Slechthorend (SH)

Begeleiding van een SH leerling in de klas.

TOS Startmodule 

De startmodule bestaat uit het volgende drieluik:

1.1. Ervaar TOS
1.2  De theorie van de Spraaktaalontwikkeling  
1.3  Communicatief redzamer 

Met dit drieluik trachten we de leerkracht een brede kijk op TOS mee te geven. De leerkracht ervaart wat TOS inhoudt, de leerkracht krijgt kennis over TOS en de leerkracht weet hoe te handelen bij een leerling met TOS.

Het is verplicht om eerst de startmodule te hebben gevolgd (of ingeschreven staan), voordat een verdiepingscursus kan worden gevolgd.

Verdiepingscursussen

2.   Luisterproblemen
3.   
Woordenschat
4.   Woordvindingsproblemen
5.   Meertaligheid, bijzonder gewoon!
6.   Zinsbouw in kleuren (kleurengrammatica) (aparte bijeenkomst voor OB/MB en BB)
7.   TOS en de Voorschotbenadering
8.   Effectievere vragen stellen aan taalzwakke kinderen
9.   Begrijpend lezen

De cursussen worden op het cursuscentrum gegeven. U kunt zich hier individueel voor inschrijven. Voor meer informatie over onze individuele cursussen en onze teamcursussen verwijzen wij u naar onze cursusfolder AD VierTaal Amsterdam.

Let op! Voor het annuleren van deelname minder dan 24 uur voor aanvang van de cursus berekenen we een bedrag van € 25. Ook bij gratis aangeboden cursussen.

COVID-19
Helaas moeten wij mededelen dat er op dit moment geen fysieke cursussen gegeven worden. Veel van onze cursussen worden ook online gegeven, indien u zich heeft opgegeven voor een cursus ontvangt u hierover bericht.

* de website is geoptimaliseerd voor gebruik op een pc of mac.  Wij raden u aan bij het inschrijven gebruik te maken van deze devices.

Contact

Cursuscentrum Stichting VierTaal Ambulante Dienst PO
cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

contactformulier

Cursusaanbod

Cursusaanbod Stichting VierTaal

Stichting VierTaal biedt in alle regio's diverse cursussen en workshops aan. Meer weten over het volledige aanbod? Kijk dan op de website van VierTaal

Cursusaanbod VierTaal