6 maart 2020

Project Expertisenetwerk ambulante dienstverlening aan dove en slechthorende leerlingen op stoom

Persbericht

Het projectteam van een groep ambulante begeleiders en dienstverleners uit de vier instellingen is gestart met het Project Expertisenetwerk Siméa. Het projectteam gaat bewezen effectieve expertise aan dove en slechthorende leerlingen voor de ambulante dienstverlening bundelen. Hiermee worden veel gebruikte en doelmatige interventies en methodieken beter toegankelijk voor ambulante dienstverleners in de sector. Eind januari is het projectteam samen met een focusgroep professionals uit de praktijk aan de slag gegaan.

‘Vanzelfsprekend delen van expertise zonder muren of grenzen tussen instellingen’

Dit is het motto van het projectteam. Zij zijn nu met de focusgroep gestart met het ophalen van veel gebruikte interventies en doelgerichte methodieken uit de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van kennis centraal. Dit levert pittige en nuttige gesprekken op. Een deelnemer zei: “Ik voel me bevoorrecht dat ik hieraan kan deelnemen.”

Het projectteam gaat nu verder met het uitpluizen en nader analyseren van de opgehaalde interventies en toepassingsmogelijkheden. Het is de bedoeling om deze interventies op eenzelfde manier te beschrijven in een format. Eind maart komt de focusgroep weer bij elkaar om de beschreven interventies opnieuw te bespreken en uit te werken. Op 12 juni presenteert het projectteam het resultaat aan het bestuur van Siméa.

Ambitie
Vorig jaar heeft het Siméabestuur besloten tot de inrichting van een expertisenetwerk. De ambitie is om het Expertisenetwerk Siméa op te zetten als een bundeling van de aanwezige expertise binnen de vier instellingen, op het terrein van doof en slechthorend en taalontwikkelingsstoornis, vanuit ambulante dienstverlening en onderwijs. Het expertisenetwerk bundelt goed onderbouwde interventies en methodieken, bij voorkeur bewezen effectief, gebaseerd op de effectladder van het Nederlands Jeugdinstituut. Dit project is de start van het Expertisenetwerk ambulante dienstverlening aan dove en slechthorende leerlingen binnen Siméa.

Projectteam
Er is een projectteam ingericht met deelnemers uit alle instellingen en Sprong Vooruit:
– Jannet Ververgaard, Vitus Zuid
– Maud Mijer, VierTaal
– Marjan Bruins, Auris
– Gerda Gorter, Kentalis
– Belinda van der Aa, Sprong Vooruit

Informatie
Voor meer informatie over het project kun je terecht bij de projectteamleden uit je eigen organisatie. Ook als je zelf een bijdrage wilt leveren.

________________________________________________________

Noot voor redactie, niet voor publicatie:
Sabine Peterink, 06 – 15893896, 20 februari 2020